אודות

חבר בלשכת היועצים בישראל

© 2016

עם שר התחבורה דאז ישראל קיסר